Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně

 
   
 

Informační nástěnka Školského komplexu

Pomoc dvěma rodinám dětí ZŠ a MŠ z obce Lužice, která byla zasažena tornádem

 

V rámci celoškolní dobrovolné sbírky, která proběhla v poslední školní den,

tj. 30. 6. 2021, se podařilo vybrat 229 630 Kč.

 

Všechny vybrané peníze jsme se rozhodli věnovat dvěma rodinám, které postihla tato přírodní katastrofa. Každá rodina obdrží částku 114 815 Kč.

Obec Lužice jsme si vybrali, protože ZŠ a MŠ Lužice je od jara 2021 naší partnerskou školou v projektu i KAP II a tyto postižené rodiny mají více dětí v této škole.

 

Všem dárcům děkujeme.

Úřední hodiny během letních prázdnin

Vážení rodiče, milí studenti,
 
končí školní rok, jehož průběh byl opět silně ovlivněn epidemickou situací ve světě. Jsme rádi, že jsme se s našimi studenty mohli prezenčně potkat alespoň v jeho závěru, a děkujeme za Vaši spolupráci v dlouhém období distanční výuky.
 
Přejeme našim studentům, aby se přes léto dostatečně zregenerovali z tohoto nestandardního školního roku, a pevně doufáme, že v tom dalším nás nová vlna epidemie už nedonutí setkávat se jenom v online prostředí.
 
Během letních prázdnin můžete v případě potřeby navštívit školu v budově na Mendlově náměstí v níže uvedených úředních hodinách.
Návštěvy se řídí aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními.
 
Přejeme Vám krásné a klidné léto plné pozitivních zážitků.
 

Úřední hodiny v budově na Mendlově náměstí v době letních prázdnin 2021

ČERVENEC
Datum Sekretariát ředitelky školy Ekonomické oddělení
1. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
2. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
7. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
8. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
9. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
12. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
13. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
14. 7. 9.00-13.00 9.00-13.00
     
SRPEN
11. 8. 9.00-13.00 9.00-13.00
25. 8. 9.00-13.00 9.00-13.00
26. 8. 9.00-13.00 9.00-13.00
27. 8. 9.00-13.00 9.00-13.00
30. 8. 9.00-13.00 9.00-13.00
31. 8. 9.00-13.00 9.00-13.00

 

 

Přijímací řízení 2021

Aktuální informace týkající přijímacího řízení 2021 naleznete zde.

Školský komplex pomohl Fakultní nemocnici u sv. Anny

Jsme rádi, že v předvánoční době se s Vámi můžeme podělit o pozitivní tiskovou zprávu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tisková zpráva FNUSA

Protiepidemická opatření na Školském komplexu

I v době, kdy je povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, dělá Školský komplex maximum pro ochranu zdraví svých žáků i zaměstnanců.
 
 

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.

 

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

Maturita v talárech

Ne nadarmo se maturitě odjakživa přezdívá zkouška dospělosti. Pro většinu mladých lidí je to opravdu jedna z největších zkoušek, kterou doposud ve svém životě skládali. A se stejnou vážností, s jakou k ní zodpovědní studenti přistupují, by se mělo brát i předávání maturitního vysvědčení těm úspěšným z nich.

Proto se Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně rozhodl jako jedna z prvních škol na jižní Moravě dát maturitním promocím tu správnou vážnost. Určitě k tomu přispěl i fakt, že úspěšnost maturantů byla na této škole opravdu úctyhodná – kupříkladu v písemných částech a didaktických testech z českého jazyka, angličtiny i matematiky dosáhla 100%.

 

 

Ve středu 29. května 2019 se tak úspěšní absolventi sešli v sále Kulturního domu Rubín na Makovského náměstí v Brně, kde jim při slavnostním ceremoniálu ředitelka školy a třídní učitelé předali jejich vytoužené diplomy. Atmosféra byla vskutku slavnostní a dojemná. Za zpěvu školního sboru střední pedagogické školy, proslovu svých třídních učitelů, neutuchajícího potlesku rodičů a dalších hostů v hledišti, za nepřestávajícího cvakání fotoaparátů a přítomnosti televizních kamer ukápla slza nejednomu absolventu. Neopakovatelnou atmosféru si určitě ještě více užili ti absolventi, kteří prospěli s vyznamenáním a mohli si tak převzít červený diplom.

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně je soukromá škola, která zahrnuje dvě gymnázia a střední pedagogickou školu, anglickou základní školu, mateřskou školu a základní uměleckou školu. Školský komplex spojuje dlouholetou tradici obou gymnázií s mnoha inovacemi, například bilingvní výukou nejen na gymnáziích ale i na anglické základní škole.

 
 

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že už téměř rok funguje u naší budovy na Mendlově náměstí takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy vyzvedávají. Tato parkovací místa se nacházejí v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

 

 

Virtuální prohlídka školy