I. Německé zemské gymnasium

    
  
Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Informační nástěnka Školského komplexu

Pozvánka na den otevřených dveří a veletrh středních škol

Vážení rodiče, vážení uchazeči, vážené děti,

dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku naší školy při příležitosti dnů otevřených dveří na Školském komplexu
na Mendlově náměstí 1/3, 4 a na Pionýrské 23
:

  • pátek 22. 11. 2019 od 14 do 18 hod.;
  • sobota 23. 11. 2019 od 11 do 13 hod.;
  • úterý 11. 2. 2020 od 15 do 18 hod.

Provedeme Vás naší školou a rádi odpovíme na Vaše dotazy, které se týkají:

  • čtyřletého, šestiletého nebo osmiletého studia na gymnáziu (budova na Mendlově nám. 1/3, 4);
  • čtyřletého oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (budova na Pionýrské 23);
  • anglické základní školy – CLIL-třídy i BILINGVNÍ třídy (budova na Mendlově nám. 1/3, 4).

 

Rádi se s Vámi setkáme přímo u nás na půdě školy ve výše uvedených termínech nebo na brněnském Výstavišti na XXV. Veletrhu středních škol v pavilonu V (viz termíny níže):

  • pátek 22. 11. 2019 od 9 do 18 hod.;
  • sobota 23. 11. 2019 od 9 do 17 hod.
 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.

 

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

Dotace Erasmus+

Žáci 2. a 3. ročníků, sexty a septimy na I. NZG se zúčastnili dotovaného pětidenního pobytu v rakouském Štýrsku (městečko Mureck poblíž Grazu).

Výjezd do Murecku probíhal v termínu od 11. do 15. 11. 2019. Součástí dotace byla cesta pronajatým autobusem, pojištění, ubytování v hotelu, strava (snídaně a jedno teplé jídlo denně), výlety (Graz, plavba po řece Mur) a exkurze (Zotter, Vulcano Schinkenmanufaktur aj.). Během výjezdu se žáci zúčastnili výuky cizích jazyků (NJ a AJ) v partnerské škole Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Mureck (cca 3–5 vyučovacích hodin denně) – výstupem bude společná prezentace na portálu E-Twinning.
Bližší informace k výjezdu jsou k dispozici u ZŘŠ Klobušického (776 829 131).

 

Sbírkový den Světlušky

Jak jsme vás již informovali, v pátek 13. 9. se uskutečnil na našich školách sbírkový den Světlušky.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen všem, kteří do sbírky přispěli, ale také našim dobrovolníkům, kteří po celý den příspěvky vybírali a prodávali upomínkové předměty Světluška.

Další informace a výši částky, kterou naše škola přispěla, naleznete zde.

 
Děkujeme!
 

Přihlášky do zájmových kroužků Polygram

Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2019/20 naleznete v sekci Formuláře a dokumenty.

Maturita v talárech

Ne nadarmo se maturitě odjakživa přezdívá zkouška dospělosti. Pro většinu mladých lidí je to opravdu jedna z největších zkoušek, kterou doposud ve svém životě skládali. A se stejnou vážností, s jakou k ní zodpovědní studenti přistupují, by se mělo brát i předávání maturitního vysvědčení těm úspěšným z nich.

Proto se Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně rozhodl jako jedna z prvních škol na jižní Moravě dát maturitním promocím tu správnou vážnost. Určitě k tomu přispěl i fakt, že úspěšnost maturantů byla na této škole opravdu úctyhodná – kupříkladu v písemných částech a didaktických testech z českého jazyka, angličtiny i matematiky dosáhla 100%.

 

Ve středu 29. května 2019 se tak úspěšní absolventi sešli v sále Kulturního domu Rubín na Makovského náměstí v Brně, kde jim při slavnostním ceremoniálu ředitelka školy a třídní učitelé předali jejich vytoužené diplomy. Atmosféra byla vskutku slavnostní a dojemná. Za zpěvu školního sboru střední pedagogické školy, proslovu svých třídních učitelů, neutuchajícího potlesku rodičů a dalších hostů v hledišti, za nepřestávajícího cvakání fotoaparátů a přítomnosti televizních kamer ukápla slza nejednomu absolventu. Neopakovatelnou atmosféru si určitě ještě více užili ti absolventi, kteří prospěli s vyznamenáním a mohli si tak převzít červený diplom.

Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně je soukromá škola, která zahrnuje dvě gymnázia a střední pedagogickou školu, anglickou základní školu, mateřskou školu a základní uměleckou školu. Školský komplex spojuje dlouholetou tradici obou gymnázií s mnoha inovacemi, například bilingvní výukou nejen na gymnáziích ale i na anglické základní škole.

 
 

 

Parkoviště K+R

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že už téměř rok funguje u naší budovy na Mendlově náměstí takzvané parkoviště „Kiss and Ride“. Jedná se o vyhrazená místa pro školu, kde mohou rodiče bezplatně zaparkovat ve stanovenou dobu (v ranních a odpoledních hodinách) na nezbytně nutnou dobu za účelem vysazení svých dětí, které vezou do školy nebo je naopak ze školy vyzvedávají. Tato parkovací místa se nacházejí v boční uličce Pekařské naproti fakultní nemocnice a jsou označena dopravní značkou a také informačním bannerem na zdi školy.

Tato místa vyřešila situaci, kdy rodiče parkovali přímo před školou vedle tramvajových kolejí, čímž vznikala situace potenciálně nebezpečná jak pro děti, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

Doufáme, že tato parkovací místa vám usnadňují dopravu vašich dětí do a ze školy a poskytují jim zároveň maximální bezpečnost, protože děti nemusí nikde vstupovat do vozovky. Zároveň vám děkujeme, že tato místa využíváte a nezastavujete na jiných místech kolem školy.

 

 

Bilingvní vzdělávání

Již od 1. září 2012 má naše škola povolenou bilingvní výuku v předmětech dějepis, zeměpis a základy společenských věd v anglickém a německém jazyce. S bilingvní výukou máme tedy bohaté zkušenosti.

Už v září 2018 jsme se rozhodli rozšířit bilingvní výuku na celý školský komplex, včetně Anglické základní školy. Naše úsilí vyústilo v únoru 2019, kdy jsme na Anglické základní škole uspořádali talentové zkoušky, jak do běžné první třídy s využitím metody CLIL, tak do bilingvní první třídy.

Těší nás velký zájem rodičů o bilingvní výuku na naší škole a jsme hrdí, že celý proces pečlivých příprav se završí v září 2019, kdy nastoupí prvňáčci do své nové bilingvní třídy.

 

1 | 2 >>