I. Německé zemské gymnasium

    
   
Vítáme vás na stránkách I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s.
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., sídlí na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1992. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Informační nástěnka Školského komplexu

Úřední hodiny školy

Od pondělí 11. 5. 2020 jsou úřední hodiny školy pro veřejnost každý pracovní den v době od 9.00 do 13.00.
 
Úřední hodiny AZŠ naleznete zde.

Organizace výuky od 11. 5. 2020

Vážení rodiče, milí studenti maturitních ročníků,
 
od pondělí 11. 5. 2020 je povolena dobrovolná přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole za účelem přípravy na maturitní zkoušku.
 
Důležité informace o organizaci výuky a maturitní zkoušce naleznete zde.
 
Čestné prohlášení nutné ke vstupu do školy si můžete stáhnout zde.

Zrušení hovorových hodin v květnu

Dovolujeme si upozornit, že hovorové hodiny původně plánované na úterý 12. 5. 2020, se s ohledem na aktuální situaci neuskuteční.
 
Děkujeme za pochopení

Přihlášky do povinně volitelných předmětů

Žáci tříd 2. AN, SX AN, 2. AM, SX AM, IV. AM, 3. AM, 3. BM a 3. AP, kteří budou odevzdávat přihlášky do seminářů, obdrží veškeré informace v pondělí 11. 5. 2020. Oproti původnímu plánu dochází také k posunu termínu pro odevzdání přihlášek. Přihlášky posílejte třídnímu učiteli do 24. 5. 2020.

Na základě Informací k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 10. 3. 2020 se ruší veškeré školní akce do konce školního roku 2019/2020.

Věříme, že za stávající situace je důležité nevystavovat naše žáky ani zaměstnance nadměrnému riziku.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zde dne 10. 3. 2020 se s účinností od 11. 3. 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Aktualizace dne 8. 5. 2020: Od 11. 5. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků za účelem přípravy na maturitní zkoušku a také žáků devátých ročníků základních škol.

Další aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy, případně v systému Škola OnLine.

 

Ing. Ivo Procházka

Statutární zástupce

Dne 10. 3. 2020 v 10.00 hod.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke stažení zde.

Vyjádření školy

V souvislosti se šířením nákazy COVID-19 poučila škola žáky o dodržování hygienických zásad. Žáci byli také informováni, jak se zachovat v případě onemocnění či zvýšené teploty.
 
Škola se informuje na krajské hygienické stanici, sleduje pravidelně informace z Ministerstva zdravotnicví a Ministerstva zahraničních věcí a řídí se jejich aktuálně platnými pokyny.

Zájmové kroužky PolyGram

V souvislosti s aktuálním nařízením vlády ČR realizujeme v rámci projektu „PolyGram“ polytechnické kroužky distanční formou přes systém MOODLE a prostřednictvím online výuky.

Podrobné informace o jednotlivých kroužcích a přihlášky na 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete v sekci Školní kluby a konzultace.

 

Nová virtuální prohlídka našeho komplexu

Představujeme zcela novou virtuální prohlídku naší budovy na Mendlově náměstí. Snímky byly pořízeny 360° kamerou.

 

Představujeme nový televizní spot, který v krátkosti přibližuje studium na Anglické základní škole na Školském komplexu na Mendlově náměstí v Brně.

1 | 2 | 3 >>