I. Německé zemské gymnasium

    
   

Akce školy (v souladu s GDPR)

06.03.2020 08:13
Žáci kvarty AM od listopadu 2019 pilně studovali úkoly školního kola chemické olympiády. V únoru se pět žáků této třídy na olympiádu skutečně přihlásilo. Další součástí řešení byly praktické úkoly vypracované v chemické laboratoři. Ve středu 12. února 2020 žáci napsali poslední část...
25.02.2020 15:07
Ve dnech 24. 1. – 28. 1. 2020 se třídy T AN a T BN I. Německého zemského gymnasia zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu ve středisku Spittal an der Drau v rakouských Korutanech. Žáci lyžovali ve čtyřech družstvech pod vedením instruktorů – tělocvikářů. Výcvik vždy probíhal dopoledne i...
25.02.2020 14:09
Poslední den I. pololetí a předávání pololetního vysvědčení proběhlo ve třídách T AM a T BN poněkud netradičně. Obě třídy se utkaly na turnaji v minigolfu, ale vyhlášení výsledků bylo tentokrát dvojí. Kromě medailí za sportovní výkony tu byly totiž slavnostně předány i výpisy...
24.02.2020 08:41
Ve dnech 4. a 5. února 2020 proběhla na obou gymnáziích školní kola biologické olympiády, kterých se zúčastnili žáci všech ročníků vyššího stupně.  Během čtyř hodin zvládli náročné vědomostní testy, praktické úkoly i samostatný laboratorní úkol s mikroskopem. Na závěr absolvovali...
24.02.2020 08:36
Ve středu 29. ledna 2020 se žáci třetích ročníků obou gymnázií zúčastnili v rámci předmětu Seminář z biologie exkurze na Mendelovu univerzitu v Brně-Černých polích. Zde se seznámili s možnostmi studia na jednotlivých fakultách této univerzity a s řadou nejrůznějších...
24.02.2020 07:46
V úterý 11. února vyrazili žáci Q BM se svým vyučujícím místo běžné výuky matematiky na Ústav matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde se společně s docentem Zemánkem a jeho pomocníky z řad vysokoškolského studentstva vydali na výlet do světa...
04.02.2020 15:51
Dne 6. 1. 2019 proběhla exkurze Kvarty BN na Nejvyšší správní soud a na Ústavní soud. Institucemi nás provedl pan soudce Nejvyššího správního soudu a žáci se seznámili s typy případů, kterými se jednotlivé soudy zabývají, s prací advokátních koncipientů a taktéž prací soudců. Žáci měli možnost...
14.01.2020 14:51
Dne 18. 12. 2019 proběhl na Školském komplexu turnaj v přehazované pro ročníky Prim a Sekund. V mezitřídním turnaji se setkali, stejně jako v loňském roce, opravdu kvalitní týmy. Družstva byla skvěle sestavena a výkony byly velmi vyrovnané. Celkově se turnaje účastnilo 7 týmů,...
19.12.2019 14:58
Ve středu 13. listopadu 2019 bylo na chodbě v přízemí Školského komplexu rušno. V dopoledních hodinách se tu scházeli účastníci Dějepisné olympiády a živě diskutovali o tom, co je čeká. Organizátoři Dějepisné olympiády pro nás v letošním roce přichystali jednu novinku. Olympiáda...
19.12.2019 14:52
Ve dnech 7.-9. 10. 2019 se třídy 4. AM a 4. BM zúčastnily společenskovědní exkurze do Prahy. Exkurze se konala pod vedením profesorů P. Boleslava, L. Mudráka, K. Vodičkové a K. Kozlové.   Po celou dobu exkurze jsme byli ubytováni v samém centru Prahy – na Malé Straně v ulici Nerudově. Toto...
Záznamy: 1 - 10 ze 339
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>