I. Německé zemské gymnasium

    
   

Maturita na I. NZG 2021

  Zveřejněno 16. 10. 2020

 

 

Vzhledem k tomu, že platná "maturitní vyhláška" (č. 177/2009 Sb.) je přístupná až od 8. 10. 2020, a vzhledem k současné mimořádné situaci může docházet k nesouladu mezi konceptem maturitní zkoušky a Školním řádem (konkrétně v části Maturitní řád). Nový Školní řád bude schválen na pedagogické radě za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021.