Dotace Erasmus+

Žáci 2. a 3. ročníků, sexty a septimy na I. NZG se zúčastnili dotovaného pětidenního pobytu v rakouském Štýrsku (městečko Mureck poblíž Grazu).

Výjezd do Murecku probíhal v termínu od 11. do 15. 11. 2019. Součástí dotace byla cesta pronajatým autobusem, pojištění, ubytování v hotelu, strava (snídaně a jedno teplé jídlo denně), výlety (Graz, plavba po řece Mur) a exkurze (Zotter, Vulcano Schinkenmanufaktur aj.). Během výjezdu se žáci zúčastnili výuky cizích jazyků (NJ a AJ) v partnerské škole Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Mureck (cca 3–5 vyučovacích hodin denně) – výstupem bude společná prezentace na portálu E-Twinning.
Bližší informace k výjezdu jsou k dispozici u ZŘŠ Klobušického (776 829 131).