Přihlášky do povinně volitelných předmětů

Žáci tříd 2. AN, SX AN, 2. AM, SX AM, IV. AM, 3. AM, 3. BM a 3. AP, kteří budou odevzdávat přihlášky do seminářů, obdrží veškeré informace v pondělí 11. 5. 2020. Oproti původnímu plánu dochází také k posunu termínu pro odevzdání přihlášek. Přihlášky posílejte třídnímu učiteli do 24. 5. 2020.