Pomoc dvěma rodinám dětí ZŠ a MŠ z obce Lužice, která byla zasažena tornádem

 

V rámci celoškolní dobrovolné sbírky, která proběhla v poslední školní den,

tj. 30. 6. 2021, se podařilo vybrat 229 630 Kč.

 

Všechny vybrané peníze jsme se rozhodli věnovat dvěma rodinám, které postihla tato přírodní katastrofa. Každá rodina obdrží částku 114 815 Kč.

Obec Lužice jsme si vybrali, protože ZŠ a MŠ Lužice je od jara 2021 naší partnerskou školou v projektu i KAP II a tyto postižené rodiny mají více dětí v této škole.

 

Všem dárcům děkujeme.

Virtuální prohlídka školy