Zájmové kroužky PolyGram

V souvislosti s aktuálním nařízením vlády ČR realizujeme v rámci projektu „PolyGram“ polytechnické kroužky distanční formou přes systém MOODLE a prostřednictvím online výuky.

Podrobné informace o jednotlivých kroužcích a přihlášky na 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete v sekci Školní kluby a konzultace.