Základní umělecká škola

           

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Pozvánka na výstavu

Virtuální výstava

Virtuální výtvarnou výstavu prací žáků Ing. Aleny Polachové na téma " Velké ryby požírají malé ryby" si můžete prohlédnout zde.

Organizace výuky

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 Výuka na obou pracovištích dle stanovených rozvrhů
10. 1. 2022 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostačující docházkou
ZUŠ, Ježkova 9, uč. č. 13 v době od 14.30 hod. do 16.30 hod.
12. 1. 2022 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostačující docházkou
ZUŠ, Ježkova 9, uč. č. 13 v době od 14.30 hod. do 16.30 hod.
13. 1. 2022 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostačující docházkou
V budově Školského komplexu, Mendlovo nám. 1/3, 4, uč. č. 321 v době od 15.05 hod. do 16.30 hod.
14. 1. 2022 Komisionální přezkoušení žáků z hudební nauky, týká se pouze žáků s nedostačující docházkou
ZUŠ, Ježkova 9, uč. č. 13 v době od 13.45 hod. do 14.30 hod. a od 15.30 hod. do 16.30 hod.
31. 1. 2022 Ukončení 1. pololetí školního roku 2021/2022
4. 2. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny

 

 

Talentové zkoušky na ZUŠ

Vážení rodiče,

zájemce o studium na ZUŠ ve školním roce 2022/2023 žádáme, aby vyplněné přihlášky zasílali elektronicky na e-mail zus@skolskykomplex.cz. Přihlášky je možno stáhnout zde.

 

Termín talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023 je stanoven v týdnu od 16. 5.

Dle epidemiologické sitauce a hygienických nařízení:

a) prezenčně v budově ZUŠ, Ježkova 9, Brno-Lesná - termíny a předběžný čas bude upřesněn

b) distančním způsobem - zasláním nahrávky dle pokynů

Podmínkou pro přijetí na naší školu je:

1. zaslaná a vyplněná přihláška do 10. 5. 2022, poté po individuální domluvě

2. úspěšné zvládnutí talentových zkoušek

 

Pozdější talentové zkoušky jsou možné po předchozí telefonické či elektronické domluvě.

 

Talentové zkoušky 2022

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ na obor hudební, výtvarný a literárně dramatický vypisujeme, vzhledem k hygienickým předpisům, formou elektronické komunikace s naší školou.

Hudební obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

  • nahrávka zpěvu písně: mladší děti „Ovčáci, čtveráci“, děti od 9 let „Já do lesa nepojedu“
  • zatleskání rytmu písně: mladší děti „Pec nám spadla“, děti od 9 let "Okolo Frýdku cestička"

Může zpívat navíc libovolnou píseň; může zahrát jednoduchou melodii či skladbu na libovolný hudební nástroj.

V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasí s video nahrávkou, kontaktují nás ohledně domluvy náhradního řešení.

Literárně dramatický obor

Video nahrávka zájemce o přijetí:

Mladší děti: jednoduché vyprávění (věkově vhodné téma - např. pohádkové anebo vlastní, s cenzurou rodičů/zákonných zástupců) a jednoduchá pohybová i hlasová kreace na téma: zvířátka (jak se zvířátko pohybuje a jak se chová, jaké zvuky vydává)

Starší děti: vyprávění příběhu z oblíbené knížky či filmu, s vlastním předvedením chování postav z příběhu (pohybově i hlasově)

Studenti: vyprávění příběhu a jeho část ve vlastní herecké ukázce; dle možnosti i vlastní literární práce a předvedení úryvku příběhu z této vlastní tvorby                                            

 V případě, že rodiče/zákonní zástupci nesouhlasí s video nahrávkou, kontaktují nás ohledně domluvy náhradního řešení.

Výtvarný obor

Pošlete fotografii kreseb a malby - více prací, např. v počtu 10 kusů.

Uvítáme fotografii samotného zájemce o přijetí při jeho výtvarné tvorbě (není podmínkou).

 

KONTAKT: zus@skolskykomplex.cz

 

Hudební obor

Talentová zkouška ověřuje rytmické cítění žáka, jeho schopnost sluchového vnímání a intonace (zazpívá jednoduchou písničku, je schopen zopakování melodického motivu), hudební představivost.

Literárně-dramatický obor

Talentová zkouška ověřuje, zda-li je žák schopen jednoduché pohybové kreace v prostoru, slovního projevu (krátké vyprávění nebo přednes), zda je schopen vnímat rytmus, tempo, dynamiku a intonaci v pohybovém i hlasovém projevu. Uchazeč předvede hereckou kreaci na základě představivosti a fantazie.

Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení.

Výtvarný obor

Talentové zkoušky ověřují smysl pro vnímání tvarů, barev a prostorové vidění. Dle možností si žák přinese s sebou ukázku vlastní výtvarné tvorby (např. foto, obrázek apod.). Při případných zdravotních potížích žáka je potřebné předložení lékařského potvrzení. 

Virtuální prohlídka školy