Základní umělecká škola

         
 

Základní umělecká škola byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR v roce 1994. 

Studium žáků přípravných a prvních ročníků I. a II. stupně vzdělávání se řídí školním  vzdělávacím programem školy, platným
od 3. 9. 2012. Všem zájemcům o studium, stávajícím žákům, jejich rodičům či zájemcům z řad veřejnosti je tento dokument k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ, Ježkova 9 a na studijním oddělení Školského komplexu, Mendlovo náměstí 1/3, Brno.

Nabízíme výuku těchto uměleckých oborů:

  • hudební
  • výtvarný
  • literárně-dramatický

Výuka probíhá v budově školského komplexu na Mendlově nám. 1/3, 4 v Brně a na ul. Ježkova 9, Brno.

Informační nástěnka ZUŠ

Upozornění na změny ve výuce

Dne 10. 12. 2019 se z důvodu konání "Vánočního koncertu ZUŠ" ruší výuka hudebního oboru, a to plošně na všech pracovištích ZUŠ. Náhradní forma výuky je účast na koncertu.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Pozn.: Výuka výtvarného oboru bude dle stanovených rozvrhů.

Informace - školní orchestr

Dne 27. 11. 2019 se v prostorách Společenského centra Brno-sever, Okružní 21, Brno, uskuteční generální zkouška žáků Školního orchestru na Vánoční koncert.

Sraz žáků: je v 16.15 hod. v budově Společenského centra Brno-sever, Okružní 21, Brno

Začátek zkoušky: v 16. 30 hod.

Předpokládaný konec zkoušky : v cca 18.00 hod.

 

Pozvánky na vystoupení žáků

  • Dne 20. 11. 2019 se uskuteční Třídní přehrávka žáků M. Vávrové Filové, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, začátek přehrávky v 17.00 hod.
  • Dne 22. 11. 2019 se uskuteční Pohádková besídka žáků H. Fendrychové, podrobné informace u paní učitelky Fendrychové. Začátek besídky v 18.00 hod, ZUŠ, Ježkova 9, Brno.
  • Dne 4. 12. 2019 se v prostorách koncertního sálu v budově ZUŠ, Ježkova 9, uskuteční „Žákovský večírek“, začátek v 17.30 hod.
  • Dne 9. 12. 2019 se v prostorách Společenského centra Brno-sever, Okružní 21, Brno, uskuteční Vánoční vystoupení žáků H. Fendrychové, podrobné informace u paní učitelky Fendrychové. Začátek koncertu v 18.00 hod.
  • Dne 16. 12. 2019 se uskuteční Vánoční besídka žáků LDO 1 a LDO 2, podrobné informace u paní učitelky Michaely Pál. Začátek besídky v 17.00 hod, ZUŠ, Ježkova 9, Brno, uč. č. 4 (přízemí budovy).
  • Dne 20. 12. 2019 se uskuteční Třídní přehrávka žáků M. Burešové a S. Horákové, začátek v 17.00 hod., koncertní sál ZUŠ, Ježkova 9, podrobné informace u vyučujících.

 

Všichni jsou srdečně zváni.